Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Actuele situatie Ter Apel

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Ter Apel
  2. kst-19637-3207
  • Onderwerp: Migratie en integratie | Organisatie en beleidMigratie en integratie | ImmigratieRecht | Staatsrecht
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/kst/19637

 

Omschrijving:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Op 23 januari jl. heeft de rechtbank in Groningen uitspraak gedaan in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het COA. Hierin werd geoordeeld dat het COA binnen vier weken (dus uiterlijk op 21 februari 2024) het aantal personen dat opgevangen wordt op de opvanglocatie in Ter Apel, conform de bestuurlijke afspraken, terug moet brengen tot maximaal tweeduizend personen. Indien het COA hier geen uitvoering aan geeft, dient zij de gemeente een dwangsom te betalen van 15.000 euro per dag, met een maximum van 1,5 miljoen euro. Op de afgesproken peildatum van 22 februari was de bezetting in Ter Apel 2.032 personen, dit is helaas net meer dan het maximale aantal van tweeduizend personen en tegen de verwachting in die op woensdag 21 februari is uitgesproken. Ik heb uw Kamer toegezegd dat ik samen met het COA, de medeoverheden en alle andere partijen die bij het opvangvraagstuk betrokken zijn, alles op alles zou zetten om ervoor te zorgen dat Ter Apel zou worden ontlast. Door onder meer op het vervroegen van geplande openingen, het uitstellen van voorgenomen sluitingen en het versnellen van de uitstroom van statushouders is de bezetting in Ter Apel gedaald. Mede door de instroom, het tekort aan nieuwe locaties en het sluiten van locaties is het niet gelukt om binnen de gestelde termijn de bezetting in Ter Apel terug te brengen tot maximaal tweeduizend personen. Hierbij informeer ik uw kamer hierover. Conform de uitspraak van de rechtbank in Groningen gaat het COA de gemeente Westerwolde daarom een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen voor elke dag dat de bezetting in Ter Apel boven de tweeduizend personen uitkomt (met een maximum van 1,5 miljoen euro). De gemeente Westerwolde levert al jaren veel werk en inspanningen met betrekking tot de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Daar ben ik de gemeente dan ook zeer erkentelijk voor. Ik betreur dan ook het feit dat we de beoogde bezetting net niet hebben gehaald. Ik doe er alles aan om op de kortst mogelijke termijn tot een maximale bezetting van tweeduizend te komen in Ter Apel. Een belangrijke sleutel hiervoor ligt in mijn dringende appel om op korte termijn 5.500 asielopvangplekken te leveren.1Kamerstuk vergaderjaar 2023–2024, 19 637, nr. 3204 Ik verzeker u dat ik, samen met de betrokken partijen, alle mogelijke inspanningen zal blijven verrichten om de bezetting in Ter Apel op de kortst mogelijke termijn onder de tweeduizend te brengen. Zoals ik al vele malen eerder heb aangegeven is dit een zware taak waarbij de hulp en medewerking van alle betrokken partijen onontbeerlijk is.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitterapel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen