Wijzigingsplan ‘Ter Apel Dorp, Barnflair West tussen 15-17’ (NL.IMRO.1950.WZ2303-vs01);

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Ter Apel
  2. 76515ce869a8a129e8eb6838cb40c22a
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken, volgens artikel 3.8 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Ter Apel Dorp, Barnflair West tussen 15-17’ vanaf 31 januari 2024 zes weken ter inzage ligt. Beschrijving plan Met dit wijzigingsplan wordt er op het betreffende perceel een bouwmogelijkheid toegevoegd voor de bouw van één woning met eventuele bijbehorende bouwwerken. Ter inzage Het vastgestelde plan en de stukken die erbij horen liggen van 31 januari 2024 t/m 13 maart 2024 voor iedereen ter inzage: 1.Tijdens de openingstijden in het gemeentehuis te Sellingen; 2.Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/). Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Voorlopige voorziening De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitterapel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen